Tiêu đề:
Nhóm:
Tỉnh/ TP:
Từ ngày :
Đến ngày :
  Tên khóa học Đơn vị tổ chức Địa điểm Khai giảng
Khai giảng lớp Thạc sĩ Tài chính khóa 10 liên kết với Đại học Jean Moulin Lyon 3 (Tiếng Anh) (12) Trường ĐH Thương Mại Hà Nội 25/04/2017
Khóa học Kỹ thuật Soạn Thảo Văn Bản & Xây dựng HTTL Quản Lý Nội Bộ (45) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 25/04/2017
Khai giảng lớp ĐH Khóa 45, Liên thông ĐH Khóa 18, Đại học Bằng 2 Khóa 15 Hệ Vừa làm vừa học Đợt 1 năm 2017 (61) Đại Học Ngân hàng TP.HCM TP Hồ Chí Minh 20/04/2017
Khai giảng lớp Đại học & Liên thông đại học chính quy năm 2017 (51) Đại Học Ngân hàng TP.HCM TP Hồ Chí Minh 20/04/2017
Khai giảng lớp Đại học chính quy năm 2017 (55) Trường Đại học Bình Dương. TP Hồ Chí Minh 16/04/2017
Khai giảng lớp Hệ Thạc sĩ (82) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI TP Hồ Chí Minh 03/04/2017
Khai giảng lớp hệ Cử nhân năm học 2016-2017 áp (77) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Hà Nội 24/04/2017
Khai giảng lớp Đại học chính quy năm 2017 (72) Trường Đại học Bình Dương. TP Hồ Chí Minh 16/04/2017
Khai giảng lớp sinh liên thông, văn bằng 2, đợt 1 năm 2017 (99) Trường Đại học Văn Hiến TP Hồ Chí Minh 22/04/2017
Khai giảng lớp liên thông TCCN, Cao đẳng, Cao đẳng nghề lên Đại học đợt 1 năm 2017 (106) Viện Đào Tạo Quốc Tế HUTECH TP Hồ Chí Minh 24/04/2017
Khai giảng lớp Văn bằng 2 ngành Luật 2017 (105) ĐH Công đoàn Hà Nội 02/04/2017
Khai giảng lớp Thạc sỹ Quản Lý Xây Dựng năm 2017 (112) Trường Đại Học Đông Đô TP Hồ Chí Minh 16/04/2017
Khai giảng lớp đại học liên thông hệ chính quy năm 2017(11/4/2017 ) (130) Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh 14/04/2017
Khai giảng lớp liên thông TCCN, Cao đẳng, Cao đẳng nghề lên Đại học đợt 1 năm 2017 (129) Trường Đại học Bình Dương. Bình Dương 24/04/2017
Khai giảng lớp Cao đẳng và Trung cấp năm 2017 (95) Trường Cao Đẳng Kinh tế Công nghệ TPHCM TP Hồ Chí Minh 15/04/2017
12
Quảng cáo