Tiêu đề:
Nhóm:
Tỉnh/ TP:
Từ ngày :
Đến ngày :
  Tên khóa học Đơn vị tổ chức Địa điểm Khai giảng
Khai giảng khóa học Quản lý Hành Chính Nhân sự tại TPHCM (1818) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 18/02/2019
Khóa học Tăng Doanh Số Bán Hàng & Chốt Sales (2298) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 18/02/2019
Khóa đào tạo Internet Marketing (4902) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 18/02/2019
Khóa đào tạo Quản Đốc Phân Xưởng (5406) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 18/02/2019
Khóa học Thương Lượng Đàm Phán Trong Kinh Doanh (4762) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 18/02/2019
Khóa học Tổ Chức Quản Lý Kho Hàng Chuyên Nghiệp (4788) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 18/02/2019
Khóa học Thư Ký - Trợ Lý Giám Đốc (5312) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 18/02/2019
Khóa đào tạo ngắn hạn Quản Trị Kinh Doanh (4497) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 18/02/2019
Khóa học Kỹ Năng Bán Hàng & Phục Vụ Khách Hàng (3648) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 18/02/2019
Lớp nghiệp vụ Tổ Chức Quản Lý Kho Hàng Chuyên Nghiệp (1839) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 18/02/2019
Quảng cáo