Tiêu đề:
Nhóm:
Tỉnh/ TP:
Từ ngày :
Đến ngày :
  Tên khóa học Đơn vị tổ chức Địa điểm Khai giảng
Khai giảng lớp đào tạo trình độ Thạc sĩ Đợt 1 – năm 2017 (113) Đại Học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM Toàn Quốc 28/05/2017
Khai giảng lớp đào tạo thạc sỹ khóa 17.1 năm 2017 (142) Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn TP Hồ Chí Minh 03/05/2017
Khai giảng lớp trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 (136) Trường Đại học Văn Hiến TP Hồ Chí Minh 21/05/2017
Khai giảng lớp Cao đẳng và Trung cấp năm 2017 (151) Trường Cao Đẳng Kinh tế Công nghệ TPHCM TP Hồ Chí Minh 01/05/2017
Khai giảng lớp Cao đẳng chính quy Danh hiệu Cử Nhân/Kỹ Sư thực hành và Trung cấp chính quy (113) Trường Cao Đẳng Nghề Kinh Tế Công Nghệ Tp.HCM TP Hồ Chí Minh 22/05/2017
Khai giảng lớp đào tạo trình độ Thạc sỹ - Đợt 1 năm 2017 (152) Viện Đào Tạo Quốc Tế HUTECH TP Hồ Chí Minh 06/05/2017
Khai giảng lớp Đại học hệ chính quy văn bằng thứ 2 năm 2017 – Đợt 1, (123) Viện Đào Tạo Quốc Tế HUTECH TP Hồ Chí Minh 25/05/2017
Khai giảng lớp trình độ Thạc sĩ - Đợt 1 năm 2017 với 11 chuyên ngành (132) Viện Đào Tạo Quốc Tế HUTECH TP Hồ Chí Minh 06/05/2017
Khai giảng lớp Cao học khóa 17.1 Thời khóa biểu BSKT khóa 17.1 (106) Trường Đại Học Sài Gòn TP Hồ Chí Minh 03/05/2017
Khai giảng lớp Cao học đợt 1 năm 2017 (100) Trường Đại Học Thành Tây Hà Nội 20/05/2017
Khai giảng lớp đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2017 (tháng 4/2017). (227) Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Hà Nội 16/05/2017
Khai giảng lớp trình độ Tiến sĩ Đợt 1 năm 2017 (143) Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh 15/05/2017
Khai giảng lớp Đại học chính quy 2017 của HUTECH (136) Đại Học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM TP Hồ Chí Minh 02/05/2017
Khai giảng lớp đào tạo liên thông đại học, cao đẳng (138) Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai Đồng Nai 10/05/2017
Khóa học Quản Lý Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất (3289) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 29/05/2017
Quảng cáo