Tiêu đề:
Nhóm:
Tỉnh/ TP:
Từ ngày :
Đến ngày :
  Tên khóa học Đơn vị tổ chức Địa điểm Khai giảng
Khai giảng lớp Thạc sĩ Giáo dục chuyên ngành Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh - Đại học Edith Cowan, Úc - Đợt 2,2017 (220) Trường Đại Học Mở - TPHCM TP Hồ Chí Minh 09/09/2017
Khóa học Tăng Doanh Số Bán Hàng & Chốt Sales (328) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 25/09/2017
Khai giảng lớp Đại học bằng thứ 2 hệ Chính quy năm 2017 (205) TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM ( Khoa Đào tạo sau Đại Học P .206 ) TP Hồ Chí Minh 05/09/2017
Khai giảng lớp Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ Chính quy năm 2017 (196) TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM ( Khoa Đào tạo sau Đại Học P .206 ) TP Hồ Chí Minh 05/09/2017
Khóa đào tạo Facebook Marketing (1151) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 25/09/2017
Khóa học NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO NHÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG (3214) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 25/09/2017
Khóa đào tạo Internet Marketing (3226) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 25/09/2017
Khóa đào tạo Quản Đốc Phân Xưởng (3829) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 25/09/2017
Khóa học Quản Lý Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất (3604) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 25/09/2017
Khóa đào tạo Chuyên Viên Logistics (3282) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 25/09/2017
Khóa học Thương Lượng Đàm Phán Trong Kinh Doanh (3405) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 25/09/2017
Khóa học Giám Đốc Điều Hành Chuyên Nghiệp (CEO) (3615) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 25/09/2017
Khóa học Tổ Chức Quản Lý Kho Hàng Chuyên Nghiệp (3782) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 25/09/2017
Khóa học Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu (3253) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 18/09/2017
Khóa học Phân Tích Thẩm Định Dự Án Đầu Tư (4276) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 18/09/2017
123
Quảng cáo