Tiêu đề:
Nhóm:
Tỉnh/ TP:
Từ ngày :
Đến ngày :
  Tên khóa học Đơn vị tổ chức Địa điểm Khai giảng
Khóa Đào tạo "LẬP KẾ HOẠCH NHÂN SỰ" (120) Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC TP Hồ Chí Minh 06/10/2018
Khóa Đào tạo "LẬP KẾ HOẠCH NHÂN SỰ" (113) Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC TP Hồ Chí Minh 06/10/2018
Lập kế hoạch nhân sự (451) Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC TP Hồ Chí Minh 19/10/2018
Quản Trị Rủi Ro Pháp Lý Nhân Sự K64 (462) Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC TP Hồ Chí Minh 05/10/2018
Khai giảg lớp trình độ tiến sĩ (172) ĐH Lạc Hồng TP Hồ Chí Minh 12/10/2018
Khóa học Quản Lý Hành Chính - Nhân Sự (4825) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) Toàn Quốc 08/10/2018
Khóa học Chuyên Viên Phát Triển - Đào Tạo Nhân Sự (4219) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 08/10/2018
Khóa học Phân Tích Đầu Tư Chứng Khoán (4463) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) Toàn Quốc 08/10/2018
Khóa học Kế Toán & Khai Báo Thuế (4941) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) Toàn Quốc 08/10/2018
Khóa học Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp (4611) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 08/10/2018
Khóa học Quản Lý Tổ Chức Sự Kiện Chuyên Nghiệp (4453) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 08/10/2018
Khóa học Quản Lý Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp (4930) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 10/10/2018
Khóa học Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Hiệu Quả (1859) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 08/10/2018
Khóa đào tạo Chuyên Viên Marketing (2426) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 08/10/2018
Khóa học Phân Tích Thẩm Định Dự Án Đầu Tư (2497) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 08/10/2018
12
Quảng cáo