Online 2603 | Hướng dẫn | Đăng nhập |
Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics
Địa chỉ: Lầu 11 - Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Điện thoại: (+84) 8 6297 3982 / 6297 3985 / 6297 3988


- Địa chỉ: Lầu 11 - Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. HCM
- Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh
- Tel: (+84) 8 6297 3982 / 6297 3985 / 6297 3988
- Email: nam.ho@logisticshub.vn
- Website: www.logistics-institute.vn